Org.nr. 883 880 862

Skatteetatens MC-Klubb
Etablert 15. mai 2001.

 

Hovedside.

Medlemmer.

Dokumenter.

Om oss

Linker.

@-post til klubben

Postverket bruker:
Flaten 15
9455 Engenes

Oppdatert 13.11.2018


  Tilfeldig kommentar om motorsykkelens fortreffelighet, kan føre til så mangt.

Det er nå viktig å videreføre denne utfordringen til flere med MC lappen.

Vi er ved utgangen av 2009 kun 5 medlemmer, og trenger flere som har MC_lappen blandt oss som medlem.

Vi trenger en kontaktperson i hver region av Skatteetaten slik at vi kommer nærmere hvert medlem. Vi ønsker oss et årlig treff for hver region.

Holger slutter 01.04.2017 i Skatteetaten og blir pensjonist.

Er det noen som vil overta styringen av klubben, send en melding da vel?

Medlemskontingenten for 2019 er Kr. 450.-

Av kontingenten går ikke Kr. 50,- til klubben, men blir i NMCU
som støtte til orgnisaajonen.

Vi ønsker at alle i skatteetaten med førerkort klasse A,
skal være assosiert medlem,
og kan få innvitasjoner til aktivitet i egen region.

Blir du med på utviklingen av et positivt miljø, kontakt oss på @-post og vi gir deg en utfordring.